A veces me quedo flotando en mi mar de la tranquilidad. Sólo escucho los sonidos subacuáticos distorsionados; boca arriba,  el sol no me ciega, las nubes no pasan, el mar no se mueve. Así me dejó Arden las pérdidas (2003), de Antonio Gamoneda, suspendida.

Antonio Gamoneda fue primero para mí un nombre, luego un Premio Cervantes, después una referencia, y por último, una lectura. El orden, ya véis, no siempre está ordenado.

La pérdida es para mí una palabra cercana últimamente. Y como un imán, las pérdidas se atraen, soy más sensible a ellas. El fuego también lo es, y su poso.

Arden las pérdidas es un poemario magnífico, de una coherencia y lucidez plenas. Firme en su estructura, sin grietas, enuncia una idea que es desgranada y amplificada a lo largo de los poemas para concluir en esa misma idea tantas veces reelaborada. No hay duda, sino claridad.  El modelado de un campo asociativo en el que las palabras van construyéndose hasta conformarse en conceptos-cimiento que dotan de fortaleza a la obra: lo incomprensible, la eternidad, la muerte, las sombras, la noche, la imposibilidad, lo invisible…la madre, el olvido.

La voz poética es un visionario que contempla el futuro inminente desde la vejez, tratando de reducir a una esencia tangible lo que de intangible tiene el porvenir. Reducción, reducción a certezas. Reafirmación en el hecho de que la eternidad es la eternidad del olvido.

Hay úlceras en la pureza, vamos de lo visible a lo invisible./ En este error descansa nuestro corazón.

La perspectiva de la vejez es un punto de vista que también me resulta grato. La muerte nos espera a todos, sin embargo el estar en una edad natural de recibirla dota a la voz de una gran profundidad . El pasado es más remoto, la madre, lejana también, el lugar al que volver y la eternidad, una reflexión ineludible.

Así es la edad del hierro en la garganta. Ya/ todo es incomprensible. Sin embargo,/ amas aún cuanto has perdido.

Anuncios

[de]construçom é o primeiro poemario de Susana Sánchez Aríns (Vilagarcía, 1974). Publicado en Espiral Maior e presentado en xuño na Estrada foi gañador do XXI Premio Nacional de Poesía Xosemaría Pérez Parallé.

venho das eiras de portaris dos arines

[de]construçom é o proceso de construción dunha casa, desde a súa imaxinación ata a súa decoración. Os poemas están acompañados dos bocetos da arquitecta Rosa Herraiz Cabanas.

A semcasa decidiu deter por un tempo a súa andaina e asentar nunha terra que escolleu libremente, entre unhas paredes xa feitas que a unen tamén a un pasado do que se recoñece como continuadora.

nom ambiciono destragar este recanto/desejo gozar a vida aqui    que me tocou/ neste recanto que nom quero arruinar/ porque aqui é o mundo/ e é todo meu.

Esa skinless hipersensível guía ao lector de forma sinxela e ordenada por entre as paredes ruinosas,  as impresións que lle suxire o espazo, as diferentes obras que ten que afrontar, as estancias da casa e o mobiliario. E con cada poema, nun concentrado final, amósasenos a parte máis íntima da voz poética nese refacer da casa que eu sinto como algo similar a un camiño de filosofía: os anceios, a búsqueda da harmonía vital, a reflexión sobre o tempo, a asunción da ausencia, a arela de beleza, a memoria.

A casa como símbolo da vida, como renovación dunha mesma, como inicio de camiño. Un camiño consciente, maduro e querido. Eu quero unha casa así.

 No mar da tranquilidade hai unha estreliña somerxida que é O pouso do fume, da poeta Dores Tembrás Campos (Bergondiño, 1979). Publicado en Espiral Maior, presentouse na Coruña en abril de 2009. O cadro da portada é obra do pintor coruñés Manuel Suárez Casal.

só a memoria/zurcirá os espacios en branco

O pouso do fume é o rescoldo dun tempo perdido, mais resucitado para a súa pervivencia en cada palabra. O recordo vivificante dunha xenealoxía sobre a que construír unha herdanza para o futuro. Un exercicio de (re)coñecemento das raíces no momento axeitado, cando o pó xa pousou e deu forma a algo recoñecible que se quere conservar.

un poema para/ as que estrangulan bonecas/ e amordazan flores/no xesto cándido/da infante perdida

O fume foi intenso, fume feito de letras, recortes, herba, casa, río, tesoiras, cociña. Nenas-fortes, nenos-homes, botellas trasatlánticas, madexas nas paredes, anxos nos piñeiros. Mais o fume queimou todo e transformou a paisaxe, o pasado non existe xa, pero que sería de nós se non ardese? Doe a queima que todo o aniquila, porque non sabemos se a terra se rexenerará; nembargantes, mandas como a que fixo Dores son lambetóns nas feridas que nos fan máis doce convivir cun tempo que botamos de menos, porque o pouso que deixou fíxonos como somos, somos así gracias á combustión.

recuperar a desmemoria da familia léxica chuvia/ e descubrirme impermeábel/enmudecer ante as novas palabras/que me atordan/ das que me agocho/pero nin sequera aquí/ os encantamentos infantís teñen efecto/non hai agochos/ nin recendo de marmelo sanador

A poeta Wislawa Szymborska di que somos como somos por todas as cousas que formaron parte da nosa vida, todas as decisións ben e mal tomadas, esas seudocasualidades que se cruzaron no noso camiño. Se algunha delas cambiara, nós cambiariamos tamén.

Poemas escritos en papeliños, poemas nas páxinas dos libros. E agora o libro-obxecto esperando por ti, para que forme parte da túa vida e te transforme, para que sexas como sexas.

tatuado nos ollos/levamos o pouso